homeIcon

phoneIcon

logoRes

ייעוץ למעבר דירה

אומרים שבחיים הטיימינג זה הכל.
 
זה נכון.
 
החיים זה לא הסרט 'דלתות מסתובבות' ולא ניתן לדעת מה היה קורה אילו...
מה היה קורה אילו היינו קונים את הבית לפני עשרים שנה, אילו היינו עוברים לגור בשכונה זו ולא בשכונה אחרת.
 
ייעוץ למעבר דירה, מתקשר יותר מהכל לתחום בנומרולוגיה הנקרא- עיתויים בחיים.
'לכל זמן ועת לכל חפץ תחת השמים', אמר קהלת.
ייעוץ נומרולוגי למעבר דירה יסייע בידיכם לגלות את הזמן והעת הנכונים לבצע שינוי משמעותי כמו מעבר דירה,  ואף את המקום ומספר הבית אליו מומלץ לכם לעבור.
 
מי שמגיע לייעוץ למעבר דירה, רצוי שיגיע עם כתובת הבית או הבתים שהוא מתלבט לגביהם, או מספר החלקה כפי שרשום בנסח הטאבו.
 
ובכל מקרה התקנת מזוזה, חנוכת הבית וברכת הבית:
 
בזה הבית תשכון השכינה
וממרום תתברך זו הפינה.
יתברך זה המעון בברכת שמים
ויהיה כעץ שתול על פלגי מים.
אהבה ורעות ושלום בו יתחברו
חדווה וששון בו ישררו,
וגם שמחה וצהלה וברכה
פרנסה טובה והרבה הצלחה.
נייד: 052-3429703   טל: 03-6765335   דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.