homeIcon

phoneIcon

logoRes

זוגיות - אותיות אלף והתאמה לפי הקבלה

על פי הנומרולוגיה הקבלית לשם האדם ולאותיות המרכיבות את שמו נודעת השפעה על צורת החשיבה של האדם ועל מבנה אישיותו.‏
בנומרולוגיה הקבלית, אותיות ראשונות ואחרונות בשמו הפרטי של האדם ‏מאפיינות את המהות הבסיסית שלו, והאותיות האמצעיות מאפיינות את הנפש.‏
ההשפעה החזקה ביותר על האדם נובעת מהאות הראשונה בשמו הפרטי.‏
‏(לפי התפיסה הקבלית והיהודית, הלב, הרגשות והיצרים שייכים לנפש, ואילו ‏החשיבה היא כלי גבוה יותר).‏
במאמר זה אדגים את ההתאמות ואת מערכות היחסים בין בעלי אות אלף ‏ראשונה בשמם, לכל אותיות ה-אב העברי כאות ראשונה בשמו הפרטי ‏של אדם נוסף. ‏
יש לזכור כרגיל, שמדובר בפאן אחד של מאפייני האדם ושל מפת הקומפוזיט, ‏שמנסה לאפיין את הקשר בין שני אנשים. ‏
כמו כן, בבואינו לבדוק מערכת יחסים בין שני אנשים, יש לבדוק תמיד מי ‏הדומיננטי יותר בתוך הקשר, בספרי הקבלה ניתן למצוא איפיונים למערכות ‏יחסים בהן בעלי אלף ראשונה בשמם הנם הדומיננטיים, ואפיונים שונים עבור ‏מערכות יחסים בהן נושאי אלף ראשונה בשמם  הנם פחות דומיננטיים בתוך הקשר. ‏
במאמר זה אתייחס לאות אלף כאות הראשונה בשמו של האדם ‏הדומיננטי בתוך מערכת היחסים. ‏
התאמת האותיות המודגמת כאן, מתייחסת לכל סוגי מערכות היחסים: מערכת ‏יחסים זוגית, שותפויות עסקיות, יחסי רעות, ויחסי אמהות וילדים. לשם האם ‏ולאות הראשונה בשמה נודעת השפעה מכרעת לא רק על מערכת היחסים בינה ‏לבין ילדיה, אלא אף על מבנה האישיות ועל אופיים של בניה ובנותיה.  ‏
לבסוף חשוב לי שתזכרו שאין שני אנשים ש'לא מתאימים', ישנן מערכות יחסים ‏שידרשו יותר השקעה ולמידה מהקשר ועתה נשאלת השאלה כמה אנרגיות ‏ומוכנות יש לשניים כדי לשפר את הקשר ואם  תרצו, אף לתקן בעולם הזה.‏
יתרה מזו, מערכות יחסים ואנשים שלמדו להתגבר על קשיים ומורכבויות, נהנים ‏מהעמקה של הקשר ויתר קרבה ואחווה ביניהם. ‏
‏(מקורות פרדס השמות, של הרב יינון, וספר היצירה בקבלה).‏
 
 
תמצית אותיות אלף והתאמה על פי הקבלה

א-א -  רוחב לב, קירבה בן שני בני הזוג, יחסים המתאפיינים בפתיחות הדדית. ‏לעיתים רחוקות חסר קשר, במצבים קשים הקשורים בצורת החשיבה, יתכנו ‏כעסים שכן, בעלי האות א' נוטים להתפרצויות. ‏

א-ב - קשר מצויין, נטייה משותפת לעזור לאנשים, השענות רבה על הבית כמקור ‏שמחה ויכולת גבוהה להבאת ילדים.

א-ג - קשר מצויין, פתיחות זוגית של כל אחד מבני הזוג כלפי השני נטייה לכסף ‏ולהצלחה.

א-ד - קשר המתאפיין בהצלחה של אחד מבני הזוג, נטייה לכסף, יכולת הולדה ‏טובה. א' עלול להיות פזיז בכל הנוגע להוצאות כספיות, ואז תתכן נטייה לכעס ‏של נושא האות ד' בשמו. ‏

א-ה - תקשורת מצויינת בינם לבין עצמם ועם הסביבה, נטייה ליופי ולאסתטיקה, ‏ילדים יפים. ‏

א-ו - קשר טוב בין השניים במידה ומתחברים לרוחניות, נושא האות א' אדם בעל ‏פוטנציאל רוחני גבוה, נושא האות ו' מקרקע ומאזן. בצד הפחות חיובי, ו' ייטה ‏להיכנס למאבקי חשיבה וומאבקים על דברים בסיסיים ביומיום ואף לנצח, א' לא ‏אוהבים להיות מנוצחים, ואז ייתכן ריחוק וצינון בקשר. ‏
 
א-ז - קשר טוב שיביא הצלחה בסך הכל, שניהם מצליחים רוחנית ושכלית, ‏כשיש מאבקים בבית, שניהם נוטים לנוקשות, כל אחד מתבצר בעמדותיו. עלול ‏להיווצר קושי בתוך הקשר במיוחד בנושא הדברים המהותיים בבית (גידול ילדים ‏כסף ועוד).‏

א-ח - קשר מצויין בין השניים, יכולות טובות לסדר ולארגון, והקמת משק בית ‏המנוהל היטב, ח' עקשן, נושא האות א' סלחני יותר, קשר המתאפיין ביחסי ‏קרבה בסך הכל.

א-ט - כדי שהקשר יצליח יש לבנות לאט לאט ולתת מרחב זה לזה, לנושא האות ‏א' חשיבה מקורית, ט' יכול לתת לו את העומק והעוצמה בהתבוננות על אותה ‏מקוריות וממקום זה הקשר צפוי להצליח יותר. אם נושא האות ט' ייכנס לעצבות, ‏עלול לגרום למתח בקשר עד רגישות בריאותית ופגיעה בסביבה. ‏
 
א-י - עדיף כקשר לשותפות עסקית, פחות כקשר רגשי. נטייה לריחוק בין ‏השניים, בעיות גופניות והרבה קשיים רגשיים. במידה ונושא האות א' יכבד את ‏הצד השני, תתכן בהחלט העמקה והתקרבות. קשר שדורש עבודה רבה בעיקרו. ‏
 
א-כ - קשר מורכב, קושי כלכלי וחסכנות, נטייה לחולשות באזור הראש של נושא ‏האות א' וקמצנות של נושא האות כ', יש כאן חכמה רבה של שני הצדדים ומשם ‏אפשר להביא את העוצמה לתוך הקשר, אם יכנסו לרמה השכלית יותר של ‏הקשר, יכול להצליח. ‏

א-ל - קשר חיובי בדרך כלל,  שתי אותיות גבוהות רוחנית, בקשר רוחני חיבור ‏עוצמתי ואהבה גדולה. אם ה-ל' נותן מעצמו והדבר אינו הדדי, עלול להיות ניתוק ‏או התרחקות ותחושה של מחנק בתוך הקשר. ‏

א-מ - קשר מורכב, כעסנות ונטייה להתפרצויות זעם, בכדי לאזן את הקשר ה-א' ‏יצטרך לעבוד על ההתפרצויות האימפולסיביות וה-מ' הנוטה לשמור את כעסיו ‏בבטן, יצטרך לעבוד על מאפייני ההתנהגות הפאסיבית אגרסיבית. בזוגיות ‏לשניים נטייה לילדים חכמים. ‏

א-נ - קשר מורכב, כדי שהקשר הזה יצליח, נושא האות א' צריך לתת יותר יחס ‏ל-נ', ל-נ' נטייה לתת מעצמו ולרצות, אך אם א' לא יחזיר באותה המידה, עלול ‏להווצר ניתוק והתרחקות בתוך הקשר. ‏

א-ס - הצלחה כלכלית עם קשיים אישיים על רקע רגשי. ל-א' נטייה לכוחניות ה-‏ס' נוטה לשמור בבטן, במיוחד כשה-ס' נקבה וה-א' זכר, עלול להווצר כעס רב ‏ושיתוק של הבית. ‏

א-ע - א' רוחני ובעל רעיונות ו-ע' יותר פרקטי חומרי ויציב, אם לא יגיעו לאיזון ‏ומכנה משותף ביניהם, הקשר עלול להגיע להתרחקות.‏
 
א-פ - קשר עם הרבה אש, קשר פיזי מצויין, נטייה לדבר הרבה ולכעוס. ה-פ ‏זקוק להרבה חום ורגידות וה-א' עלול להיות מחוספס יתר על המידה, אם ה-א' ‏מפרגן במיוחד בנושאים של אסתטיקה ויופי, יהיה חיבור טוב.
  ‏
א-צ - יכולת ארגונית טובה, צריכים לתת אחד לשני מרחב כדי להגיע להצלחה ‏כלכלית, אם הקשר סובל מחוסר סיפוק וחוסר שקט, ישנה נטייה לפגיעה ‏בזרימת הדם ובמערכת הרבייה  אצל אחד הצדדים. ‏

א-ק - יש אפשרות להתאמה ורוחב לב בקשר, על בסיס העמקה שיכלית ‏ורוחנית, פחות על טוהר הגוף ומשיכה אינטימית.
ה-א' פועל יותר מהשכל, ה-ק' יותר רגשי, במצב לא מאוזן, רגישות בגפיים של ‏ה-ק' ובאזור הראש אצל ה-א'. ‏

א-ר - נטייה לחכמה,  מורכבות בקשר. יש כאן התאמה אינטלקטואלית. גם ‏האות א' גם ה-ר' נטייה להיות חסרי מנוחה, כדי לאזן עליהם להתחבר למהות ‏שלהם ובמיוחד לצד הרגשי.  

א-ש - יוצר את המילה אש, בצד החיובי קשר של המון התלהבות אנרגטיות ‏ויצריות בכל הרבדים של נפש רוח נשמה. המון שמחת חיים, אך עלול לגרום ‏לכעסים, ריבים, מחלוקות, 'פתיל קצר', כדי שהקשר יצלח, יש לכבד אחד את ‏השני ולשלב שיחות עומק ופתיחות רגשית. גם במשימות ארגוניות, האש תנותב ‏לערוצים נכונים. ‏
‏  
א-ת - הצלחה בתור זוג, ה-ת' נוטה לאגור רגשות בבטן, ה-א' נוטה להתפרץ, ‏עקב הרגישות של ה-ת' שלא מוציא החוצה, עלול לסבול מרגישות בעור ומחלות ‏כלי דם . ‏


עד כאן אותיות אלף והתאמה על פי הקבלה,‏
תמיר. ‏
נייד: 052-3429703   טל: 03-6765335   דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.