homeIcon

phoneIcon

logoRes

התאמה זוגית ועסקית על פי הנומרולוגיה

במאמר זה אנסה לתת כיוון להתאמה זוגית והתאמה עסקית על פי הנומרולוגיה.‏

 

כמובן שבחיים כמו בחיים, הדברים מורכבים הרבה יותר...‏


בבואינו לבדוק בצורה מעמיקה התאמה אישית, התאמה זוגית או התאמה ‏עסקית, אנחנו עורכים 'מפת קומפוזיט', היינו, ‏מניחים שתי מפות זו על גבי זו ובודקים מהי מידת ההתאמה ביניהן בכל תחום ‏בחיים.‏
מפת קומפוזיט אמורה לתת מענה לשאלות כגון, האם היסודיות והדייקנות שמביא עמו מספר 4 תתאים או תתנגש עם הקלילות ‏והאופטימיות שמביא עמו מספר 3 כששני אלה ישאפו לנהל יחד חנות, ומה יקרה ‏כשירצו לקיים קשר זוגי ורומנטי?‏

האנרגיות שמביאים שני מספרים אלה לכל תחום בחיים הנן מאד מנוגדות, ‏כמובן שבחלק מהמקרים הם ירגיזו זה את זה ולא יבינו איש את רעהו ובמקרים ‏אחרים הם ישלימו זה את זה ויוכלו ליהנות 'מהרוח האחרת' שהצד השני מביא ‏לתוך מערכת היחסים. ‏
כאן המקום לומר, שאין שני מספרים ש'לא מתאימים', יהיו מערכות יחסים ‏ותחומים שיהיה קשה יותר להגשים, או יביאו עמם יותר שיעורים אם תרצו.‏
במפת קומפוזיט נוכל להאיר את החוזקות והחולשות של מערכת הקשרים בין ‏שני אנשים, ניתן להסביר טוב יותר את הצרכים של שני הצדדים ואף לייעץ כיצד ‏למנף את העוצמות כדי לחזק ולגשר על החוליות החלשות יותר בקשר. ‏
‏ ‏
שני התחומים המרכזיים אותם נרצה לבדוק בהתאמות מסוג זה ואליהם התייחסתי  ‏הוא מספר הכישורים ומספר הגורל.‏
מספר הכישורים- סכימה של כל אותיות שמו של האדם בגימטרייה קטנה- ‏שם פרטי+שם משפחה. 
מספר הגורל- סכימת המספרים מהם מורכב תאריך הלידה וצמצום למספר ‏חד ספרתי. 
בבואינו לבדוק התאמה עסקית נבדוק את מספרי הכישורים.‏
בבואינו לבדוק התאמה אישית או התאמה זוגית נבדוק את  מספרי הגורל.‏
את מידת ההתאמה דרגתי בסקלה של 1-5, גרוע מאד, גרוע, סביר, טוב, מצויין,‏
להלן רשימת ההתאמות.‏

התאמות בין מספרים- התאמה אישית וזוגית והתאמה עסקית.‏

‏1:1 - עסקי טוב , אישי- טוב.
‏1:2 – עסקי- מצויין , אישי –מצויין.
‏1:3 – עסקי- גרוע , אישי-טוב.
‏1:4 – עסקי-טוב, אישי- גרוע מאד.
‏1:5 – עסקי – טוב , אישי- גרוע.
‏1:6 – עסקי-טוב , אישי- טוב.
‏1:7 - עסקי גרוע, אישי- גרוע.
‏1:8 – עסקי-טוב , אישי –יכול להיות מצויין או גרוע ביותר צריך נתונים נוספים בכדי לאמת.
‏1:9 – עסקי –מצויין , אישי- מצויין.
‏2:2 – עסקי- גרוע, אישי מצויין.
‏2:3 – עסקי – גרוע, אישי- טוב.
‏2:4 - עסקי טוב , אישי – טוב.
‏2:5 – עסקי – גרוע מאד , אישי גרוע מאד.
‏2:6 – עסקי –גרוע , אישי- טוב.
‏2:7 – עסקי- גרוע , אישי – טוב.
‏2:8: - עסקי – טוב , אישי- טוב.
‏2:9 - עסקי- מצויין , אישי- מצויין.
‏3:3: - עסקי – גרוע , אישי- גרוע.
‏3:4: עסקי- סביר, אישי- סביר.
‏3:5: - עסקי טוב , אישי –סביר.
‏3:6: - עסקי – טוב , אישי- טוב.
‏3:7: - עסקי- טוב , אישי- טוב.
‏3:8: - עסקי- מצויין , אישי- סביר.
‏3:9: - עסקי- גרוע, אישי- מצויין.
‏4:4: - עסקי- מצויין , אישי- סביר.
‏4:5: - עסקי- סביר , אישי- סביר.
‏4:6: - עסקי – טוב , אישי- טוב.
‏4:7:- עסקי- מצויין, אישי- מצויין.
‏4:8: - עסקי- מצוין, אישי- טוב.
‏4:9: - עסקי- סביר, אישי- טוב.
‏5:5: - עסקי- גרוע, אישי – גרוע.
‏5:6: - עסקי- סביר, אישי- טוב.
‏5:7: - עסקי- גרוע, אישי-גרוע.
‏5:8: - עסקי – מצוין, אישי- מצוין.
‏5:9: עסקי- טוב, אישי – טוב.
‏6:6: - עסקי- גרוע , אישי- מצויין.
‏6:7: - עסקי- גרוע, אישי- גרוע.
‏6:8: - עסקי- טוב , אישי- טוב.
‏6:9: - עסקי- מצויין, אישי- מצויין.
‏7:7: עסקי- גרוע, אישי- מצויין.
‏7:8: - עסקי- מצוין, אישי- טוב.
‏7:9: - עסקי- סביר , אישי- מצויין.
‏8:8: - עסקי- יכול להיות מצוין או גרוע, כך גם מבחינה אישית צריך לבדוק את כל הנתונים .
‏8:9: - עסקי- גרוע, אישי- טוב.
‏9:9: - עסקי- טוב , אישי- מצויין.
נייד: 052-3429703   טל: 03-6765335   דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.