homeIcon

phoneIcon

logoRes

נומרולוגיה-חישוב מספר הגורל

מחשבון נומרולוגיה, נומרולוגיה תאריך לידה

הצצה ראשונה לעולם הנומרולוגיה- חישוב מספר הגורל.‏

הנומרולוגיה המערבית מבוססת על שיטת פיתגורס שאמר: ‏

‏'ידעת את המספרים- ידעת את החיים'

פיתגורס האמין שלכל מספר יש תדר מסויים ואנרגיה המאפיינת אותו, וכי ניתן ‏לתאר את המציאות באמצעות המספרים, על הנחה זו של פיתגורס מבוססת ‏תורת הנומרולוגיה כולה.‏
המספרים עליהם מתבססת הנומרולוגיה המערבית נובעים מתאריך הלידה של ‏האדם ומשמו המלא (שם פרטי+שם משפחה).‏
תפקידו של הנומרולוג הוא לבחון את היחסים בין המספרים במפה הנומרולוגית, ‏אילו איכויות מביא עמו כל מספר למפה, והאם הן נמצאות בהלימה או חוסר ‏הלימה למספרים האחרים באותה מפה נומרולוגית.‏
לדוגמא, אם מספר מרכזי במפה הנומרולגית מתאפיין באנרגיה מהירה ותזזיתית, ‏ובמיקום מרכזי באותה מפה נומרולוגית נמצא גם מספר בעל אנרגיה שקטה ורגועה יותר, מן ‏הסתם, נקבל אדם שנקרע בין שני המצבים.‏
 

מחשבון נומרולוגיה, נומרולוגיה תאריך לידה

מפה נומרולוגית מקיפה ומעמיקה מורכבת מלמעלה ממאה(!) חישובים,
‏החישוב המרכזי אותו אלמד במאמר זה נובע מתאריך הלידה המלא של האדם ונקרא מספר הגורל, מספר הייעוד או מספר הלב.‏
כל השמות מעידים על מרכזיותו וחשיבותו של מספר זה במפה הנומרולוגית.

חישוב מספר הגורל- המספר המרכזי במפה הנומרולוגית.‏

ניקח לדוגמא אדם שנולדת בתאריך: 16/11/1980‏ ונחשב את מספר הגורל שלו:

‏1.‏ נחבר את כל המספרים מהם מורכב תאריך הלידה.‏
‏27=1+6+1+1+1+9+8+0‏

‏2.‏ את המספר הדו ספרתי שהתקבל- 27,  נצמצם למספר חד ספרתי ‏בצורה הבאה:‏
‏9=2+7‏
 
מספר הגורל של אדם זה הוא 9 ‏
כעת נותר לנו לבדוק מה המשמעות של מספר זה.‏
נייד: 052-3429703   טל: 03-6765335   דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.