homeIcon

phoneIcon

logoRes

סוד האותיות - אות אלף וסימני הניקוד

אות אלף וסימני הניקוד שבתוכה:

אות אלף בקמץ מאחר שהאות אלף היא אות פתוחה מאד ומייצגת המון פתיחות הניקוד בקמץ גורם לאות אלף איזון וגורם לעידון לאחר אישה עם אות אלף בקמץ היא אישה חזקה ויציבה מאד.

אות אלף בפתח – יש לאותה אישה פתיחות ללא מעצורים , היא מדברת בצורה מאד חופשית על כל נושא ותחום ללא שום מעצורלפה שלה ולכן מה שחשוב שהיא צריכה לעשות ללמוד שתהיה דיפלומטית ולא לומר כל דבר ללא שליטה לכן שאיפתה בחיים שלמתן את הדיבור ולא להיות פטפטנית יתר.

אות אלף בחיריק – אות אלף מאד רוחנית ואילו הניקוד חיריק מאד גשמי לכן כאן יהיה איזון נכון בין הרוחניות של אות אלף לבין החיריק שבתוכה שזה הגשמיות של אותה אישה , לכן אישה עם אות אלף בניקוד חיריק תידע להנות גם מחיי הרוחניות וגם מחיי היום יום כלומר תידע לבלות לנהל את חייה בצורה גשמית וכייפית.

אות אלף בחולם – אי מעשיות בחיים ונטייה לחולמנות יתר ותיהיה לה בעיה בקושי בביצוע ההחלטות בחיים למרות שאות אלף שהיא אות פתוחה ומאד תכליתית אך החולם שמופיע באות גורם אצלה קושי בביצוע החלטות.

אות אלף בצירה – כאן ישנה אצל אותה אישה איזון מצד אחד אך הרגשות מעצורים נפשיים ורגשיים מצד שני .

אות אלף בסגול – זה הניקוד האידיאלי בשם אצל אישה באות אלף פשוט 10 אישה מיוחדת במינה אוהבת לתת ומאד אהובה בסביבה נעימת שיחה ומרתקת ויש בה איזון רב בין הרוחניות שבתוכה לבין חיי היום יום כלומר החומר מאד מאוזנת.

אות אלף בשורוק – אישה רוחנית , שמחה וטובת לב , מלאה שמחה פנימית אך יש לפעמים מצבים בחייה שהיא צריכה מידי פעם את ההתבודדות עם עצמה.

אות אלף בקובוץ – אות אלף הרי ידועה כאות של כל הזמן מתחדשת כמו כוכב אורנוס ושינוי ותהפוכות ואילו הניקוד קובוץ שייך לעבר והוא אינו משתנה לכן אישה עם אות אלף וניקוד בקובוץ יש לה מלחמה פנימית בין הצורך להשתנות לגדול להתפתח ולנוע כל הזמן לבין העבר שלה ההרגלים שלה והמקובעות של העבר שבה.

אות אלף בשווא – לאישה שיש אות אלף בשווא יש לה קצת חוסר ביטחון עצמי לכן מה שחשוב כאן שאותה אישה חייבת לעבוד על הערך העצמי שלה והביטחון העצמי שלה ואז היא תגדל ותתפתח.

אות אלף בחטף פתח – לאותה אישה יש אצלה פתיחות מאד מאוזנת אך ישנה נטייה טובה מאד לתחום הדיפלומטיה כלומר תמיד מנסה לעזור ותמיד מתווכת בכל מיני מצבים בחיי היום יום.

כאן אתם מבינים שיש הרבה נשים עם אות אלף אות ראשונה אבל הניקוד משנה את כל התכונה ובכל ניקוד וניקוד ספירה אחרת שולטת וזה על פי הקבלה  אני אתן דוגמא קטנה על ניקוד צירה שזה שייך לספירת בינה מתוך 10 הספירות שבקבלה , בקבלה נאמר שמי שיש לו ניקוד צירה בשמה מוגנת במשייך חייה על יד שני מלאכים השומרים עלייה ושתי הנקודות שבצירה מסמלות את הטוב והרע צירה משמעותו דוג´ כמו צרות עין , רפואה ובריאות ממחלות יש המון רצון לתת לעומת רצון לקבל ואותה אישה תחוש הרבה ניגודים בחייה והיא צריכה לאזן בין כולם בפן השלילי צריכה לתת לאחרים ללא רצון לקבל מהן חזרה וחשוב שתעבוד על פתיחות ומודעות עצמית.
נייד: 052-3429703   טל: 03-6765335   דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.