homeIcon

phoneIcon

logoRes

סוד אותיות - יסודות

יסודות – אש-רוח- אדמה-מים:
                          
יסוד האש – אותיות ששולטות על יסוד האש הם האותיות הבאות:

אות ג = מזל קשת
אות ד – מזל טלה.
אות ה – מזל טלה.
אות כ – מזל קשת
אות ס – מזל קשת
אות ש – מזל אריה.
אות ט – מזל אריה.

יסוד האש המאפיין זה החום הרב שהיא עושה והאש יכולה להתפזר לכל מקום יכול להיות שיעשה שריפה ויכלה את הדבר שעומד מולו , ויכול להיות שנשתמש בו לבשל אוכל. האש עצמה לא נמצאת  בטבע.
בחיים האדם הוא הפיק את האש היות שהאדם עצמו עשה את האש אז בכוח האדם לסיים את האש , האש היא גם פועלת מבלי תכונה מסויימת לאש אין לה שליטה על עצמה . התכונה הכי מעניינת אצל האש תכונה מעל הטבע לכן כמה שניקח מהאש היא עדין תישאר.

אדם שנשלט על ידי יסוד האש כלומר אדם שביסודו הוא אש הוא נשלט על ידי אינטואיציה מעל הטבע, תמיד ידאג למצב הבריאות שלו הוא מאד מתלהב , זריז, נמרץ , אדם מאד מוחצן וחברותי ובעל שמחת חיים מכיוון שהאש קופצת ממקום למקום לכן הוא יכול להיות ילדותי ויכול לקחת סיכונים , תוקפנות , יצרי אם דחף והתלהבות  שיכולים להדביק אנשים בהתלהבות שלהם.

בתחום העבודה – הם מנהיגים , ספורטאים , נהגים כלומר כל הדברים שדורשים מוטבציה .
תכונות חיוביות של יסוד האש – מרץ, יוזמה , שאפתנות , בעל פעילות רבה , אומץ לב , שמחת חיים ואופטימיות.

תכונות שליליות ביסוד האש – יצריות , הוא נדלק מהר מאד וכועס מאד אך נרגע מהר אך לפעמים בכעסים שלו יכול להיות בעל עזות מצח כלומר חוצפן , עקשנות , גאווה , אגו נפוח , הרבה פעמים בסביבתו מריבות במיוחד בית ומשפחה.

מה מצריך מהאדם הזה לעשות כלומר : התיקון של יסוד האש – להשתדל להיות צנוע וסבלני , יותר עדין ובעל תרבות ורוגע , יש בתורה פסוק כל אשר יבוא באש תעבירו באש לכן אם יש איזשהו כלי ובכדי לטהר אותו צריך להעביר אותו באש. [מקור במדבר פרק לא פסוק כג] כל-דבר אשר-יבוא באש, תעבירו באש וטהר--אך, במי נידה יתחטא; וכול אשר לא-יבוא באש, תעבירו במים.

הגאווה זה יסוד האש לכן אם יש אדם גאוותן התיקון שלו זה לימוד תורה הרי התורה נמשלה לאש.
שמות שיש בהם יסוד האש שמות כמו סיגל ,דוד , שוקי וכדו´.

אם יש שם של אדם של חוסר ביסוד האש אז התכונות הם כדלקמן:
חוסר ביסוד האש – חסר שמחת חיים, מותח ביקורת על כל דבר, יכול להיות מאד מיני , כלומר תאותן , חסר מיניות כלומר מאד מיני אך שמגיע למימוש מאבד את זה את התאווה.
באהבה ממני,
תמיר בן אשר
נייד: 052-3429703   טל: 03-6765335   דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.