homeIcon

phoneIcon

logoRes

נומרולוגיה קבלית ומערבית

נומרולוגיה בדומה לאסטרולוגיה, היא כלי להכוונה, ייעוץ  והבנה של פוטנציאל עתידי, היא מלמדת על האופי והכישורים של האדם, ולכן  וניתן להיעזר בה לייעוץ והכוונה.
 הנומרולוגיה מתבססת על אותיות ומספרים, ומכאן שמה נומרו-מספר , לוגיה-תורה, ביחד- תורת המספרים.

הנומרולוגיה  המערבית מיוחסת לפיתגורס, מתמטיקאי ופילוסוף ידוע אשר חי ביוון העתיקה.
פיתגורס טען, שכל מספר ניחן בכוח מאגי מסוים שיכול לפעול ביחד עם היקום או בלעדיו. פיתגורס הוא גם זה שטען שיש קשר בין היסודות שמרכיבים את היקום ובין המספרים.
 
'דע את חוק המספרים וידעת את חוקי הטבע', 'ללא מספרים – חיינו אינם חיים' (פיתגורס).

כל בדיקה נומרולוגית מתבססת על שמו של האדם והמרתו למספרים, טבלה זו תסייע לכם להמיר את האותיות למספרים:
1    2    3    4    5    6    7    8    9
א    ב    ג    ד    ה    ו    ז    ח    ט
י    כ    ל    מ    נ    ס    ע    פ    צ
ק    ר    ש    ת                    


תכונות המספרים: מספר 1 – מקורי וראשוני

                          מספר 2 – מתווכים במצבים רגישים.

                          מספר 3 – אופטימיות ושמחה .

                          מספר 4 – בטחון וסדר.

                          מספר 5 – תנועה ושינוי.

                          מספר 6 – משפחתיות והרמוניה.

                          מספר 7 – רוחניות ושלמות ומחקר.

                          מספר 8 – כוחניות וכסף.

                          מספר 9 – עזרה לנזקקים והעברת מסרים.

לכל מספר יש את הויבראציה והאנרגיה שלו.
בנומרולוגיה הקבלית מתייחסים על פי השם הפרטי ושם אימו של האדם,  גם בנומרולוגיה הקבלית ממירים את האותיות למספרים על פי הטבלה המצורפת מעלה.  
הקבלה מתייחסת לנומרולוגיה ולמספרים עצמם כחלק קטן מסך ההשפעות על האדם,
על פי הנומרולוגיה הקבלית האות היא בעלת ההשפעה הגדולה ביותר על האדם, אחר כך, יבואו סימני הניקוד, הספירות בקבלה, הכוכב השולט על האות ורק לבסוף המזל האסטרולוגי השולט על האותיות.
 
לסימני הניקוד הניקוד שלה = הספרות בקבלה לאחר מכן הכוכב ששולט על אותו אות ולבסוף המזל האסטרולוגי ששולט על אותה אות לכן על פי הגישה הקבלית המזל הוא הכי נמוך והכי פחות משפיע בגישה הקבלית. לכן בבדיקה של שאלה צריך להתייחס לכל האלמנטים שיש גם בגישה המערבית וגם בגישה הקבלית בכדי לתת את התשובה הכי מדויקת.

אור ואהבה

תמיר בן אשר , מיסטיקה
נייד: 052-3429703   טל: 03-6765335   דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.